top

Archiwum

Pomoc finansowa dla sektora drobiu i jaj z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku


Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje pomoc finansową dla hodowców kur mięsnych, kur nieśnych, kaczek lub gęsi oraz właścicieli brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku.

Art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Prezesa Agencji Rynku Rolnego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, która w zakresie artykułów dotyczących pomocy finansowej dla sektora drobiu i jaj, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

W drodze rozporządzenia Rada Ministrów określi stawki jednostkowe rekompensat a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi także w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej oraz wykaz niezbędnych dokumentów

Obecnie ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP. Przewiduje się, że ustawa i rozporządzenia wykonawcze wejdą w życie w I połowie listopada br. Wtedy też załączone projekty rozporządzeń oraz wniosków staną się obowiązujące i będą udostępnione w siedzibie Agencji Rynku Rolnego oraz na stronach internetowych Agencji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca szczególną uwagę na krótki, 14-dniowy termin składnia wniosków o udzielenie pomocy do Agencji Rynku Rolnego wraz z niezbędnymi dokumentami.

Informacja opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 października 2006 r.

powrót