top

Aktualności

Prognozy dla rynku śrut oleistych na lata 2015-24


BGŻ BNP PARIBAS na podstawie OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024

Na początku lipca br. został opublikowany raport dotyczący perspektyw dla światowych rynków rolnych w latach 2015- 2024 (OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024).

Wg autorów raportu, światowa produkcja śrut oleistych w2024 r. będzie o 23% większa (tj. o prawie 66 mln t) niż przeciętnie w latach 2012-2014 i osiągnie poziom blisko 355 mln t. Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednią dekadą tempo wzrostu produkcji wyraźnie wyhamuje. W najbliższym dziesięcioleciu będzie się ona zwiększać średniorocznie o 1,6% wobec 3,5% w ostatniej dekadzie. Spowolnienie produkcji będzie mieć związek
z przewidywanym wyhamowaniem wzrostu konsumpcji mięsa, jak również z większym - niż jeszcze kilka lat temu - wykorzystaniem surowców wysokobiałkowych w paszach, zwłaszcza w niektórych krajach rozwijających się,
np. w Chinach.

Największy wzrost zużycia w najbliższej dekadzie spodziewany jest w krajach rozwijających się, o 33% do 237 mln t. Dużo wolniej będzie zwiększać się konsumpcja w krajach rozwiniętych, o 8% do 118 mln t. W rezultacie udział krajów rozwijających się w światowym zużyciu śrut zwiększy się do 67%, a rozwiniętych zmniejszy do 33% wobec odpowiednio 62% i 38% przeciętnie w latach 2012-2014.

Warto dodać, że wg ekspertów FAO w krajach rozwiniętych, gdzie większość produkcji zwierzęcej prowadzona jest
w oparciu o przemysłowe mieszanki paszowe, wzrost zużycia śrut będzie niższy niż wzrost produkcji zwierzęcej, dzięki postępującej poprawie wydajności. Z kolei w krajach rozwijających się, gdzie coraz większym zainteresowaniem cieszą się bardziej intensywne metody produkcji zwierzęcej i następuje stopniowe odchodzenie od produkcji przydomowej, zużycie ´śrut prawdopodobnie będzie zwiększało się szybciej niż produkcja zwierzęca.

Światowy handel śrutami będzie rozwijał się znacznie wolniej niż dotychczas. W najbliższej dekadzie ma rosnąć średniorocznie o 0,7% wobec ok. 3,5% w ostatnim dziesięcioleciu. Wyhamowanie wymiany handlowej będzie mięć związek z większym wykorzystaniem śrut w krajach należących do ich największych producentów. Głównym eksporterem śrut na świecie pozostanie Argentyna. Zużycie śrut w tym kraju jest i pozostanie niewielkie w relacji do produkcji ze względu na duże znaczenie systemu wypasu bydła w chowie zwierząt. Innymi ważnymi eksporterami będa Stany Zjednoczone i Brazylia.

Największym importerem śrut na świecie pozostanie Unia Europejska, aczkolwiek ze względu na stosunkowo stabilny popyt i zwiększającą się podaż śrut na wewnętrznym rynku, import do Wspólnoty będzie wykazywał tendencje malejące.

Źródło : BGŻ BNP PARIBAS - Agro Tydzień - Nr 400 - 6 lipca 2015 r.

powrót