top

Aktualności

Polska wśród krajów z poprawą bezpieczeństwa żywnościowego - wynika to z corocznego raportu koncernu DuPont. ( artykuł PAP z 15 lipca 2015 r. )


DuPont co roku ogłasza raport dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego na podstawie analiz Economist Intelligence Unit (EIU). Dokument bazuje na danych pochodzących z Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw                        Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Banku Światowego.
Bezpieczeństwo żywnościowe w świecie polepsza się, a Polska znalazła się w grupie krajów, gdzie zanotowano poprawę, mimo pogorszenia się ocen większości państw Europy - wskazuje ogłoszony raport DuPont przedstawiający Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego.
W 2015 roku Polska na tle 109 badanych państw zajęła 28 miejsce; wysoko oceniono dostęp do żywności, osiągalność cenową żywności, oraz jakość i bezpieczeństwo pożywienia. Zwrócono natomiast uwagę na rosnącą liczbę ludzi otyłych, nisko oceniono wydatki na badania i rozwój w rolnictwie i infrastrukturę transportową.
"Widzimy dwa czynniki, które pojawiają się w tej ocenie Polski od czterech lat, a które są bardzo nisko oceniane.    Są to mianowicie nakłady na badania i rozwój w rolnictwie oraz infrastruktura drogowa. Tu jesteśmy bardzo nisko oceniani i to rok po roku. Na razie nie widać żadnej reakcji ze strony władz, żeby coś w tym temacie poprawić.        A tak niska ocena w tych dwóch wskaźnikach powoduje, że nasz wskaźnik ogólny również jest zaniżony"
- tłumaczył PAP dyrektor generalny DuPont Polska Piotr Gill.
Według raportu Polska otrzymała 74,2 pkt na 100 możliwych, o 0,5 pkt więcej, niż w 2014 roku. Spadek pozycji       z 26 na 28 wynika ze skoku notowań innych państw, które znajdowały się poza pierwszą 30-tką.
W Polsce wzrosły wskaźniki dotyczące dostępu do żywności (z 66,3 pkt do 70 pkt - 25 miejsce w świecie)                  i osiągalności cenowej (z 78,6 do 78,4 - 28 miejsce). Nieco spadła natomiast ocena jakości i bezpieczeństwa żywności (z 75,7 pkt do 75 pkt - 27 miejsce).
100 na 100 pkt Polska otrzymała za programy poprawy bezpieczeństwa żywności, dostęp rolników do finansowania, standardy żywienia i bezpieczeństwo żywności. Wysokie noty przyznano także za niski udział osób znajdujących się poniżej światowej linii ubóstwa w populacji kraju (99,9 proc.) oraz niewielkie straty
żywności (90 pkt).
Na 81,8 pkt oceniono udział wydatków na żywność w budżecie domowym. Według autorów raportu stanowią one 18,5 proc. budżetu Polaków. Dla porównania na Węgrzech wydatki na jedzenie wynoszą 17,6 proc.,                       na Słowacji - 17,4 proc., w Grecji - 16,2 proc., ale w Niemczech już 11,7 proc., a w Wielkiej Brytanii - 9,2 proc.
Najsłabiej natomiast oceniono wydatki na badania i rozwój w rolnictwie. Polska dostała 12,5 pkt na 100 możliwych. Według DuPont wskaźnik ten jest dwukrotnie niższy niż w 2012 roku.
W Polsce wzrosła też liczba ludzi z otyłością; wg raportu otyłych jest już 23,2 proc. Polaków.
Tylko 25 pkt otrzymała Polska za infrastrukturę transportową.

powrót