top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (CN 0407)* w okresie styczeń-maj 2015 r.


Eksport

W pierwszych pięciu miesiącach 2015 r. wyeksportowano z Polski łącznie 90,2 tys. ton jaj
o wartości 92 088 tys. EUR.
Średnia wartość jednej tony wyrażona w Euro – 1021,1 ( w 2014 r. – 975,8 EUR/tonę)

Wielkości eksportu w poszczególnych miesiącach 2015 r.
- styczeń - 15,7 tys. ton – eksport niższy o 30 % w porównaniu do stycznia 2014 r.
- luty – 16,1 tys. ton – niższy o 24 % w porównaniu do lutego 2014 r.
- marzec – 18,7 tys. ton – niższy o 2,8 tys. ton (- 13,1 %) od marca 2014 r.
- kwiecień – 19,4 tys. ton – wzrost o 0,7 tys. ton (+ 3,7 %) w porównaniu do marca 2015 r.,
a w porównaniu do kwietnia 2014 r. był to wzrost o 4 tys. ton (+ 26 %)
- maj – 20,3 tys. ton – wzrost o 0,9 tys. ton ( + 4,6 %) w porównaniu do kwietnia 2015 r.,     
a w porównaniu do maja 2014 r. był to wzrost o 3 tys. ton ( + 17,3 %)

Eksport jaj w skorupkach w całym okresie pięciu miesięcy 2015 r. był niższy o 6,8 tys. ton ( - 7 %)                            w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku.
Eksport na rynki państw członkowskich UE w tym okresie wyniósł łącznie 88 tys. ton i stanowił  97,6 % całego polskiego eksportu jaj w skorupkach.

Najwięksi odbiorcy polskich jaj w w okresie od stycznia do maja 2015 r. :
Niemcy 19,6 tys. ton (21,8%), Holandia 16,4 tys. ton (18,2%), Włochy 15,6 (17,3%).

Import

W okresie styczeń – maj 2015 r. import jaj w skorupkach do Polski wyniósł – 7,6 tys. ton, co stanowi 15,8 % spadek    w porównaniu do ubiegłego roku.

*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach, jaja wylęgowe mają średnio około 3% udział.


Polski handel zagraniczny przetworami z jaj w okresie od stycznia do kwietnia 2015 r.
na podstawie opracowania IERiGŻ - PIB - Rynek Rolny - lipiec-sierpień 2015 r.

 

 Miesiące Przetwory z jaj
Import Eksport
2014 2015 2014 2015
I 522 426 1739 1496
II 333 421 1444 1006
III 367 473 1485 1174
IV 337 431 1646 1694
Razem 1559 1751 6314 5370


Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW

powrót