top

Aktualności

Unijna Rada Ministrów ds. Rolnych przeciwna projektowi zmian rozporządzenia nr 1829/2003


Krytyczne stanowisko dotyczy zaproponowanych w kwietniu br. przez Komisję Europejską rozwiązań, które dałyby państwom członkowskim prawo ograniczenia lub wprowadzania całkowitego zakazu stosowania GMO w żywności     i paszach na ich terytorium.

Polska Agencja Prasowa poinformowała 20 lipca 2015 r. że "Ministrowie rolnictwa państw członkowskich na spotkaniu Rady ds. Rolnych w poniedziałek ( 13 lipca 2015 r.) w Brukseli niemal jednomyślnie ocenili, że propozycja zmiany aktualnego rozporządzenia w sprawie stosowania GMO w żywności i paszy zwierzęcej na terenie UE stoi    w sprzeczności z zasadami jednolitego rynku oraz postanowieniami Światowej Organizacji Handlu."

Artykuł PAP przytacza również krytyczną wypowiedź Ministra Marka Sawickiego o tym projekcie : „Polski minister rolnictwa Marek Sawicki skrytykował Komisję Europejską za próbę przerzucenia odpowiedzialności za ewentualnie wprowadzone zakazy na państwa członkowskie”. W swoim wystąpieniu Sawicki podkreślił, że zmiany obecnego rozporządzenia powinny raczej iść w kierunku usprawnienia procesu podejmowania decyzji w sprawie autoryzacji GMO na terenie całej Unii, by przerwać istniejący impas między państwami opowiadającymi się za i przeciw oraz tymi, które nie zajmują żadnego stanowiska. Indywidualne opt-outy, zdaniem Polski, mogą zaburzyć konkurencyjność produkcji     w całej Unii.”

Przeciwni propozycji KE są również członkowie Komisji Rolnictwa PE. „Jedynie polski europoseł Janusz Wojciechowski  z EFDD oraz eurodeputowana Beata Gosiewska z tej samej grupy politycznej. opowiadają się za prawem krajów członkowskich do wprowadzenia zakazu stosowania GMO w żywności i paszach zwierzęcych. Głosowanie w komisji rolnej w sprawie opinii zaplanowane jest na 3 września.”

Źródło informacji : ppr.pl na podstawie PAP

Cały tekst artykułu PAP na ten temat pt. "Projekt KE ws. zakazu stosowania GMO bez szans na przyjęcie." dostępny w pliku poniżej

Załączone pliki:

  1. "Projekt KE ws. zakazu stosowania GMO bez szans na przyjęcie."
powrót