top

Archiwum

Komisja Europejska wydłużyła do 31 marca 2007 r. termin dokonywania płatności przez państwa członkowskie na rzecz beneficjentów nadzwyczajnych środków wsparcia rynku


Nowe Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1629/2006 z dnia 31 października 2006 r. – zmieniające rozporządzenie nr 1010/2006 przedłużyło termin wypłaty rekompensat dla producentów drobiu do dnia 31 marca 2007 r.

Komisja Europejska tłumaczy zmianę „trudnościami niektórych państw członkowskich z dokonywaniem płatności na rzecz beneficjentów”. Niektóre państwa zwróciły się o wydłużenie tego terminu, ze względu na potrzebny dłuższy czas na dokonanie odpowiednich zmian w krajowych przepisach.

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich określało, że wydatki poniesione przez państwa członkowskie na rzecz producentów drobiu z tytułu płatności na nadzwyczajne środki wsparcia rynku, będą kwalifikowane do finansowania wspólnotowego wyłącznie wtedy, jeżeli państwa członkowskie dokonają tych płatności przed dniem 31 grudnia 2006 r.

powrót