top

Aktualności

Krajowa Izba patronuje inicjatywie firmy Elanco Animal Health.


Konkurs fotograficzny związany z innowacyjnym rolnictwem i bezpieczeństwem żywności
Nowa inicjatywa firmy Elanco Animal Health w ramach akcji ENOUGH movement

W ramach akcji ENOUGH movement firma Elanco zaprasza wszystkich amatorów fotografii do podjęcia w swoich pracach tematyki innowacyjnego, zrównoważonego rolnictwa, które w najbliższej przyszłości stanie przed wyzwaniem konieczności zaspokojenia coraz szybciej rosnącego popytu na żywność. 31 sierpnia rusza konkurs fotograficzny zatytułowany „JAK ROLNICTWO ZADBA O BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE
W PRZYSZŁOŚCI?”. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz objęła patronat merytoryczny nad wydarzeniem.

Firma Elanco Animal Health chce zaangażować się w debatę poświęconą bezpieczeństwu żywnościowemu na terenie Europy. W celu popularyzowania tej tematyki powstała inicjatywa ENOUGH movement, w ramach której w pięciu krajach Europy (Polska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania) organizowany jest konkurs fotograficzny zatytułowany „Jak rolnictwo zadba o bezpieczeństwo żywnościowe w przyszłości?”. Do udziału zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane fotografią. Ich zadaniem będzie zrobienie zdjęć przedstawiających współczesne rolnictwo - nowoczesne, innowacyjne, które podobnie jak obecnie, także w przyszłości będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Europie.

Zgłoszenia można nadsyłać za pośrednictwem strony internetowej www.elancophotocompetition.com od 31 sierpnia do 27 września br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 października, z okazji obchodów Światowego Dnia Żywności. Nagroda dla autora zwycięskiej fotografii to 1000 euro. Dwadzieścia prac najwyżej ocenionych przez jury konkursowe zostanie wyeksponowanych na wystawie prezentowanej kolejno we wszystkich krajach, w których organizowany jest konkurs.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz objęła patronat merytoryczny zarówno nad konkursem jak i wystawą zdjęć.

Skąd wziął się pomysł na konkurs?

Warto zauważyć, że Unia Europejska jest producentem najbezpieczniejszej, najbardziej różnorodnej żywności i z tego tytułu odgrywa ważną rolę w zapewnieniu światowego bezpieczeństwa żywnościowego. W nadchodzących latach wzrost popytu na żywność będzie wymagać konkretnych działań ze strony sektora rolnego, w tym produkowania większej ilości żywności przy mniejszych nakładach, w sposób zapewniający zrównoważony rozwój. Wymaga to starań i innowacyjnego podejścia na każdym etapie łańcucha dostaw żywności: od gospodarki ziemią i zarządzania gospodarstwem rolnym do nowych koncepcji marketingu i sprzedaży detalicznej, jak również ograniczenia odpadów żywnościowych w całym łańcuchu żywnościowym.

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak palący staje się problem bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwiniętych. Jednym z celów konkursu fotograficznego organizowanego w ramach inicjatywy ENOUGH movement jest zwiększenie świadomości społecznej na temat tego zagadnienia. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat inicjatywy ENOUGH na stronie www.elancophotocompetition.com

powrót