top

Aktualności

Producenci jaj mają wreszcie swoją Fundację do promowania spożycia jaj


Fundacja JEDZMY JAJA.PL otwiera możliwości wspólnej promocji jaj.

Promocja jaj w ramach Fundacji jest  inicjatywą producentów zrzeszonych w Krajowej Izbie, otwartą dla wszystkich podmiotów sektora jaj oraz firm prowadzących działalność na rzecz tego sektora.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - pomysłodawca i fundator – z satysfakcją informuje w imieniu swoim i Zarządu Fundacji JEDZMY JAJA.PL, że Fundacja ta została wpisana 7 października 2015 r. w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579123.

Statutowa działalność Fundacji:

  • Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o właściwościach jaj.
  • Promocja konsumpcji jaj.
  • Propagowanie dobrych praktyk w zakresie produkcji i sprzedaży jaj.

Zarząd Fundacji:

Prezes                     Anna Woźniak

                               Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Henryk Brychcy

                               Osiedlowa 3, 66-006 Ochla

Wiceprezes              Krzysztof Żyszkiewicz

                               Grupa Producentów JAJOLUX Sp. z o.o.,

                               Sokołowice 31A, 56-400 Oleśnica

Członek Zarządu      Andrzej Ratajewski  

                               AKTIW Sp. z o.o.

                               Gostków, ul. Główna 15, 58-312 Stare Bogaczowice

Fundacja zamierza możliwie szybko zgromadzić środki na przeprowadzenie kampanii promocji jaj.

Adres Fundacji:

ul.Romana Maya 1

61-372 Poznań

Tel/faks 61 650 29 26

 

Fundacja będzie posługiwać się domeną www.jedzmyjaja.pl – aktualnie strona w budowie.

powrót