top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (kod CN 0407) w okresie styczeń – pażdziernik 2015 r.


Informacja została opracowana przez Departament Rynków Rolnych w MRiRW na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Eksport

W okresie 10 m-cy 2015 r. wyeksportowano z Polski łącznie 191 624 tony jaj w skorupkach o wartości 209 289 tys. EUR. Średnia wartość tony w tym okresie wyrażona w EUR wyniosła 1 092,19, natomiast w takim samym okresie w 2014 r.     1000,28 EUR.

W całym okresie 10 m-cy 2015 r. eksport był wyższy o 14 914 ton ( +8 % ) w stosunku do takiego samego okresu w 2014 r.

Wielkość eksportu w październiku 2015 r. wyniosła 21 951 ton, co stanowi wzrost o ok. 23% w porównaniu do października 2014 r.

Najwięksi unijni odbiorcy polskich jaj   : Niemcy ( 43 475 ton, udział w eksporcie 22,7%), Holandia ( 41 335 ton, udział 21,6%), Włochy ( 31 161 ton, udział 16,2% ), Czechy ( 13 345 ton, 7%).

Najwięksi odbiorcy polskiego eksportu-kraje trzecie: Szwajcaria - 1 693 tony, Irak - 839 ton, Ukraina -831 ton.

Import

W okresie 10 m-cy 2015 r. import jaj w skorupkach wyniósł 14 355 ton. Jest to spadek o 5 413 ton, tj. o ok. 27,4 % w stosunku do takiego samego okresu w roku 2014.

Najwięksi dostawcy na polski rynek w tym okresie: Niemcy – 4 596 ton, Holandia – 3 220 ton, Czechy – 1414 ton, Francja - 1246 ton, Litwa – 1 232 tony.

Więcej informacji na temat polskiego handlu zagranicznego produktami sektora jaj w 2014 r. i w pierwszej połowie 2015 r. w artykule z dnia 17.11.2015 r. pt. „Krajowy sektor jaj spożywczych – Analiza Instytutu ERiGŻ – PIB w raporcie „Rynek Drobiu i Jaj” nr 48, październik 2015r.” http://kipdip.org.pl/article/id/977 

powrót