top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (kod CN 0407) w okresie styczeń – listopad 2015 r.


Informacje te zostały opracowane przez Departament Rynków Rolnych w MRiRW na podstawie danych Ministerstwa Finansów (dane wstępne).

Eksport

W okresie 11 m-cy 2015 r. wyeksportowano z Polski łącznie 213 197 ton jaj w skorupkach o wartości 234 527 tys. EUR. Średnia wartość 1 tony w tym okresie, wyrażona w EUR, wyniosła 1 100,05, a w takim samym okresie w 2014 r. – 1013,67 EUR.

W całym okresie 11 m-cy 2015 r. eksport był wyższy o 20 054 ton ( +10,4 % ) w stosunku do takiego samego okresu w 2014 r.

Wielkość eksportu w listopadzie 2015 r. wyniosła 21 573 tony, co stanowi wzrost o ok. 31% w porównaniu do listopada 2014 r.

Najwięksi unijni odbiorcy polskich jaj   : Niemcy ( 49 156 ton, udział w eksporcie 23 %), Holandia ( 44 857 ton, udział 21%), Włochy ( 33 256 ton, udział 15,6% ), Czechy ( 16 654 ton, 7,8%).

Najwięksi odbiorcy polskiego eksportu-kraje trzecie: Szwajcaria - 1 898 ton, Irak - 858 ton, Ukraina -831 ton.

Import

W okresie 11 m-cy 2015 r. import jaj w skorupkach wyniósł 15 706 ton. Jest to spadek o 5 869 ton, tj. o ok. 27,2 % w stosunku do takiego samego okresu w roku 2014.

Najwięksi dostawcy na polski rynek w tym okresie: Niemcy – 5 287 ton, Holandia – 3 647 ton, Czechy – 1466 ton, Francja - 1331 ton, Litwa – 1 240 ton.

 

 

powrót