top

Aktualności

Forum Drobiu - Konferencja naukowo-techniczna dla producentów drobiu i jaj – 19 lutego 2016 r. podczas XIX Międzynarodowych Targów Ferma Świń i Drobiu w Łodzi – Nowa Hala EXPO/MOSIR.


Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, wspólnie z organizatorem targów - firmą DLG AgroFood Sp. z o.o., zapraszają na konferencję dotyczącą problematyki bezpieczeństwa zdrowotnego drobiu i produktów drobiarskich.

Organizator targów zaakceptował program Forum zaproponowany przez Krajową Izbę.

Pogram FORUM DROBIU - 19 lutego 2016 r. ( piątek ) Sala D, godz. 11.00 – 13.00.

Programy zwalczania Salmonelli - praktyczne wskazówki dla producentów drobiu i  jaj.  godz. 11.00 – 11.30

Karolina Florek – Główny Inspektorat Weterynarii , Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Zakres wykładu* : Cele programów zwalczania niektórych serotypów Salmonelli, zasady ich realizacji oraz dotychczasowe efekty. 

Wykrywanie substancji niepożądanych w żywności i paszach. godz. 11.30 – 12.00

Prof. dr hab. Andrzej Posyniak – Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB, Zakład Farmakologii i Toksykologii

Zakres wykładu* : Omówienie zasad kontroli pozostałości substancji niepożądanych, w żywności i paszach.

„Krajowy program badań kontrolnych jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, a przez to gwarantuje właściwą jakość zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochronę zdrowia publicznego.Do badań kontrolnych prowadzonych zgodnie z Dyrektywą 96/23/WE z terenu całego kraju corocznie pobieranych jest około 30 000 próbek, niewielki odsetek ( poniżej 0,5 % ) wyników niezgodnych pozwala na pozytywną ocenę żywności pochodzenia zwierzęcego w aspekcie zagrożeń ze strony niepożądanych pozostałości chemicznych. Podstawowym parametrem zabezpieczenia zdrowia konsumenta są „maksymalne limity pozostałości” (MRL) wyznaczane są poprzez szacowanie ryzyka w oparciu o wyniki wielokierunkowych badań toksykologicznych. W konsekwencji tylko leki mające wyznaczone wartości MRL w jadalnych częściach zwierząt (mięśnie, nerki, wątroba, tłuszcz) oraz w mleku, jajach lub miodzie mogą być stosowane u zwierząt, których produkty są przeznaczane do konsumpcji przez ludzi.”

Grypa ptaków – nieustanne zagrożenie dla produkcji drobiarskiej. godz.12.00 – 12.30

dr hab. Krzysztof Śmietanka, profesor nadzwyczajny Zakład Chorób Drobiu, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB

Zakres wykładu* : „Wirusy grypy ptaków (AI) należą do najbardziej zmiennych wirusów występujących u zwierząt. Podstawowy mechanizm zmienności polega na gromadzeniu się zmian genetycznych w efekcie tzw. mutacji punktowych, prowadzących do stopniowej modyfikacji struktury powierzchniowego białka hemaglutyniny (H), odpowiadającego za stymulację układu odpornościowego. Odporność wytworzona wobec konkretnego wirusa nie działa więc w pełni skutecznie w odniesieniu do zmienionego wariantu. Ten mechanizm nosi nazwę „dryfu antygenowego” i jest efektem stopniowej ewolucji wirusa. Nieco inny charakter mogą mieć zmiany prowadzące do wzrostu zjadliwości wirusa i z punktu widzenia klinicznego zakażenia dzielimy na grypę ptaków o niskiej zjadliwości (LPAI) i wysokiej zjadliwości (HPAI).

Największe zagrożenie dla drobiu stwarza tzw. „azjatycki” wirus HPAI podtypu H5, występujący najczęściej w konfiguracji z antygenem N1, a w ostatnim czasie również N2, N5, N6 i N8. Straty wywołane przez te wirusy są w skali globalnej trudne do oszacowania, ale w ciągu kilkunastu ostatnich lat bardzo ostrożne szacunki mówią o co najmniej 20 mld dolarów. Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, ale stale (czyli endemicznie) utrzymuje się w kilku regionach świata, m.in. Azji Południowo-Wschodniej i Egipcie. Czynniki wpływające na endemiczność w tych regionach to przede wszystkim specyficzne uwarunkowania społeczno-kulturowe, takie jak powszechność targów ptasich stanowiących „tygiel”, w którym mieszają się różne warianty wirusów grypy dające początek nowym falom zachorowań. Bardzo ważną rolę odgrywa tam bezobjawowy rezerwuar w postaci kaczek utrzymywanych systemem wolno wybiegowym.”

Woda na fermach drobiu – jakość, analiza, zarządzanie. 12.30 - 12.50

lek wet. Mateusz Samul – Elanco Animal Health

W prezentacji przedstawione zostaną najważniejsze parametry wody i ich wpływ na wyniki produkcyjne u drobiu oraz właściwe monitorowanie jej jakości ( zestawy testowe, pobieranie próbek ).

*Zakres tematyczny wykładów podano na podstawie streszczeń referatów zamieszczonych w Katalogu Targowym.

powrót