top

Aktualności

Dioksyny w jajach od kur z drobnotowarowego, wolnowybiegowego chowu.


Badania potwierdzają przewagę bezpieczeństwa zdrowotnego jaj z nadzorowanej fermowej produkcji.

Polski Alarm Smogowy – społeczny ruch na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń zlecił Politechnice Krakowskiej wykonanie niezależnych badań jaj sprzedawanych na bazarach, pochodzących z przyzagrodowej produkcji z rejonu podkrakowskich miejscowości – Swoszowic i Zelkowa i z uzdrowiska Rabka - Zdrój oraz z okolic Zakopanego i Kościeliska. Wysokie stężenie toksycznych, rakotwórczych dioksyn - nawet czterokrotnie przekraczające dopuszczalne normy, stwierdzono nie tylko w jajach pobranych w gospodarstwach w Małopolsce, ale również z ekologicznego chowu na Śląsku – w Rybniku i Żorach „ gdzie stężenie dioksyn wyniosło ponad 2,7 pikograma” .

Jakub Jędrak, fizyk z Polskiego Alarmu Smogowego, wyjaśnia jaki był cel tych badań : „Chodziło o to, aby sprawdzić, co znajduje się w jajkach pochodzących od kur z wolnego wybiegu, a nie profesjonalnych ferm. Bo te podlegają restrykcyjnym przepisom Unii Europejskiej i ministra rolnictwa. A jajka z bazarków nie. „

Gazeta Wyborcza opublikowała w swoim sobotnio-niedzielnym wydaniu 13-14 lutego 2016 r. artykuły : „ Jajko z niespodzianką” ( autor - red. Dominika Wantuch ) oraz wydaniu internetowym Gazety - pt.   „Ekojajka są najdroższe, ale czy najzdrowsze ? ”

http://wyborcza.biz/biznes/1,147751,19620738,ekojajka-sa-najdrozsze-ale-czy-najzdrowsze.html

Wyniki urzędowego monitoringu dioksyn w jajach :

Stałe urzędowe badania kontrolne dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli w produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym w jajach, prowadzi, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, Zakład Radiobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –PIB w Puławach.

Raport z badań kontrolnych przeprowadzonych prze PIW-PIB w 2014 r. z dnia 19.01.2015 r. jest dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

http://old.wetgiw.gov.pl/files/4905_Raport%20GIW2014%20FINAL.pdf

Raport opracowany jest na podstawie analizy próbek żywności pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach krajowego programu badań kontrolnych dioksyn, furanów, dl=PCB i ndl-PCB u zwierzat i w produktach pochodzenia zwierzęcego.

W raporcie napisano : „ Wyniki badań krajowej żywności w roku 2014 r. w większości przypadków potwierdzają rezultaty badań dioksyn, furanów i dl-PCB u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego prowadzone w latach poprzednich. Przypadki występowania podwyższonych stężeń zdarzają się w niektórych rodzajach żywności, takich jak jaj kur chowu wolnego i jaja ekologiczne.

W jajach ekologicznych średnia zawartość sumy dioksyn, furanów i dl-PCB była podwyższona w stosunku do jaj z chowu klatkowego i wynosiła 1,71 ± ),85 pg WHO – TEQ/g tł i wynosił tł. w zakresie stężeń od 0,49 do 3,02 pgWHO-TEQ/g tł.

W jajach wolnowybiegowych suma stężeń dioksyn, furanów i dl-PCB była jeszcze wyższa. Ponad 10-krotne przekroczenie zawartości dikoksyn i furanów stwierdzono w jednej próbce jaj wolnowybiegowych.

Produkty te stwarzają zagrożenie dla zdrowia co wskazuje na konieczność stałych badań kontrolnych żywności.

O bezpieczeństwie zdrowotnym jaj z nadzorowanych ferm informujemy w artykułach na stronie Krajowej Izby :
Informacja o urzędowym monitoringu na fermach bezpieczeństwa zdrowotnego jaj   ( 24.03. 2015 r.)

http://www.kipdip.org.pl/article/id/946

Znakomita jakość jaj produkcji fermowej – wyniki urzędowych kontroli za 2013 r. ( 5.09.2014 r. )

http://www.kipdip.org.pl/article/id/918

powrót