top

Aktualności

Lepsze wyniki polskiego handlu zagranicznego jajami w skorupkach ( CN 0407 ) w 2015 r.


 Eksport

W 2015 r. wyeksportowano z Polski 234 450 ton jaj w skorupkach o wartości 257 993 tys. EUR. Średnia wartość tony w tym okresie, wyrażona w EUR, wyniosła 1 100,4 , natomiast w 2014 r. 1029,3 EUR.

W całym 2015 r. eksport jaj był wyższy o 27 023 tony ( + 13 % ) od eksportu w 2014 r.

Najwięksi unijni odbiorcy polskich jaj w 2015 r. :

Niemcy ( 54 069 ton,  udział w eksporcie 22,1 %),

Holandia ( 47 888 ton, udział 20,4 %),

Włochy ( 35 761 ton, udział 15,2 % ),

Czechy ( 19,1 ton, udział 8,1 % ).

Najwięksi odbiorcy polskiego eksportu-kraje trzecie:

Szwajcaria - 1 693 tony,

Irak - 839 ton,

Ukraina -831 ton.

Import

W 2015 r. zmniejszył się import jaj do Polski. W porównaniu z 2014 r. jego wielkość zmalała o 5634 tony, tj. o 24%. Najwięcej jaj, podobnie jak w poprzednich latach , zakupiliśmy w Niemczech i Holandii – przywóz z tych dwóch krajów stanowił 57,9 % całego rocznego importu.

powrót