top

Archiwum

01-04-2009

O jajach nie tylko branżowo, w artykule „Jajo nie tylko wielkanocne” autorstwa Prezesa Izby – Prof. dr hab. Stanisława Wężyka („Polskie Drobiarstwo” Marzec 2009)Jajo w obrzędach wielkanocnych: „Największe emocje związane z jajem rosną właśnie w Wielkim Tygodniu, poprzedzającym to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. W Wielką Niedzielę gdy kościelne dzwony ogłaszają wiernym, że Chrystus zmartwychwstał, całe rodziny przed rozpoczęciem uroczystego śniadania „staropolskim zwyczajem, dzielą się jajem”, życząc sobie nawzajem wszelkiej pomyślności, powodzenia w życiu i zdrowia. Dzielenie się jajkiem, przypomina wigilijne dzielenie się opłatkiem i również wyraża przyjaźń, miłość i życzliwość uczestników wspólnej biesiady.” (...) więcej

20-03-2009

Odpowiedź Ministra Finansów na wspólny dezyderat sejmowych Komisji Rolnictwa i "Przyjazne Państwo" rozpatrywana podczas posiedzenia tych Komisji w dniu 18 marca 2009 r. została przyjęta, ale nie zadowoliła wszystkich posłówZdaniem Krajowej Izby, popartej opiniami doradców podatkowych, odpowiedź Ministra Finansów powinna zostać odrzucona. Pozytywne przyjęcie tej odpowiedzi ma jednak charakter warunkowy, bo Komisje zobowiązały się do nadzorowania dalszych działań Ministerstwa Finansów. Pod wpływem oświadczenia W-ce Ministra Finansów Macieja Grabowskiego o wstrzymaniu przez organy skarbowe wykonania decyzji o domiarach podatkowych oraz zapewnień, że sprawa działów specjalnych będzie miała wpływ na działania w celu zwiększenia pewności prawnej oraz deklaracji rozpoczęcia prac nad zmianami legislacyjnymi, posłowie zgodzili się czekać na proponowane przez ten resort rozwiązanie – złożenie wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wydanie interpretacji ogólnej w formie uchwały przez rozszerzony skład 7 sędziów. Poseł Romuald Ajchler – członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako jedyny wnioskodawca odrzucenia odpowiedzi Ministra Finansów, przypomniał Ministrowi M.Grabowskiemu, że normy szacunkowe dochodu ustalił minister finansów jako załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i postawił niezmiernie trafny zarzut: „Nie chcecie stosować norm, które sami wypracowaliście ! Wczujcie się w sytuację podatników”. W świetle intencji Komisji, stanowiących główny powód sformułowania dezyderatu Nr 8/23 z dnia 23 stycznia 2009 r. – odpowiedź Ministra Finansów nie spełnia oczekiwań Komisji. Nie odnosi się bowiem do bardzo poważnych zarzutów dotyczących niedopuszczalnego stanu niepewności prawnej i stosowania prawa wstecz przez organy skarbowe. Przyjęcie przez Komisje tej odpowiedzi i aprobata dla skierowania sprawy do NSA to tylko kolejne przedłużenie stanu niepewności prawnej podatników (...) więcej

12-03-2009

Odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat Nr 8/23 dotyczący opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej, rozpatrzą sejmowe komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz "Przyjazne Państwo" podczas wspólnego posiedzenia w dniu 18 marca 2009 r.Prezydia tych komisji 23 stycznia br. uchwaliły Dezyderat w sprawie postępowań podatkowych w zakresie opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, na podstawie przedstawionych informacji i zarzutów dotyczących niekonstytucyjnych zmian reguł podatkowych. Skutkiem takich działań są decyzje o domiarach podatkowych dla producentów rolnych sięgające 5 lat wstecz. Niekonstytucyjne działania fiskusa to, w szczególności: uchylanie wiążących interpretacji podatkowych (podatnicy, chcący potwierdzić swoją praworządność uzyskali je w swoich urzędach skarbowych) oraz posługiwanie się w tym celu interpretacją nie mającą podstaw w zmianach prawa podatkowego. Sytuację tej grupy podatników, którzy zapłacili wcześniej swoje zobowiązania podatkowe, a teraz grożą im egzekucje podatkowe, Przewodniczący Komisji „Przyjazne Państwo” – Mirosław Sekuła określił: „koszmarem nocnym prowadzącego działalność gospodarczą”. Działania fiskusa wobec działów specjalnych inni posłowie określali jako: „prawo kaduka”, „stan jak za czasów obowiązkowych dostaw”, „wkraczamy na ścieżkę która spowoduje, że zlicytujemy tych producentów”, „jeśli nie zapobiegniemy licytacjom podatników, to za jakiś czas będziemy się wstydzić.” Ustalenia z posiedzenia Komisji w sprawie rozpatrzenia odpowiedzi Ministra Finansów powinny okazać się sprawdzianem skuteczności funkcji kontrolnej sejmu w stosunku do rządu i poszczególnych ministrów oraz sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem konstytucyjnych reguł (...) więcej

10-03-2009

Producenci drobiu, grzybów uprawnych i ogrodnicy, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej z niecierpliwością oczekują na odpowiedź Ministra Finansów na Dezyderat Komisji Sejmowych z dnia 23 stycznia 2009 r.Zainteresowanie problemem skutków błędnej interpretacji podatkowej Ministerstwa Finansów, organizacje branżowe (Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych i Polski Związek Ogrodniczy) reprezentujące podatników zagrożonych domiarami podatkowymi 5 lat wstecz, zawdzięczają Nadzwyczajnej Komisji „Przyjazne Państwo” i dr Irenie Ożóg - ekspertowi ds. podatkowych. Prezydium tej Komisji na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2009 r., po wysłuchaniu eksperta i zapoznaniu się z tragiczną sytuacją podatników, którzy otrzymali decyzje o domiarach podatkowych, uznało za konieczne wystosowanie wniosku do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne zorganizowanie wspólnego posiedzenia w celu wyjaśnienia sprawy opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej i znalezienia rozwiązania, które uratuje podatników przed egzekucjami domiarów podatkowych. Biuletyn z posiedzenia Komisji w dniu 14 stycznia 2009 r. jest dostępny na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/2037728838F9DC38C125754B003C3D54?OpenDocument (...) więcej

10-03-2009

"Zdrowe" wiadomości na temat mięsa drobiowegoAutor artykułu donosi, że naukowcy z Uniwersytetu w Hiroszimie w Japonii odkryli ważny składnik odżywczy mięsa drobiowego - kolagen, który może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi (o podobnych właściwościach jaj donosił artykuł „Jaja pomagają w utrzymaniu niskiego ciśnienia krwi” http://www.kipdip.org.pl/kat/id/1). Mięso drobiowe zawierające ten składnik staje się więc rekomendowanym źródłem białka (...)więcej

06-03-2009

Na targach IPE w Atlancie o dobrych prognozach dla światowego rynku jajDr Paul Aho z “Poultry Perspectives” przewiduje spadek spożycia białka mięsnego, a wzrost spożycia białka zawartego w jajach w 2009 r. Dr Aho przedstawił swoją prognozę podczas forum Międzynarodowej Wystawy Drobiarskiej 2009 w Atlancie (IPE – International Poultry Exposition) i sugerował, że przemysł drobiarski musi się przygotować na kilka srogich lat (...)więcej

06-03-2009

Amerykanie promują jajaAmerykańska Rada Jajeczna (American Egg Board) rusza z nową kampanią reklamową. Jej tematem przewodnim są: „Niesamowici Ludzie” (“Incredible People”), a skupia się ona na energii jaką jaja dostarczają ciału i umysłowi (...)więcej

04-03-2009

"UE: Węgry i Austria mają prawo do zakazu uprawy kukurydzy GMOWbrew Komisji Europejskiej kraje członkowskie UE zgodziły się we wtorek, by Austria i Węgry trzymały zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810. Ministrowie ds. ochrony środowiska przegłosowali odrzucenie stanowiska Komisji Europejskiej. Tylko cztery kraje: Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia i Holandia popierały KE i opowiedziały się w głosowaniu za zniesieniem tzw. klauzul bezpieczeństwa, wprowadzonych przez Austrię i Węgry (...) więcej

02-03-2009

"Eksport drobiu i jaj z USA za sumę 4,7 mld USD w 2008 r.Według danych amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), w 2008 roku amerykańscy eksporterzy mięsa drobiowego, jaj i przetworów z jaj pobili rekord pod względem wartości wysyłek o 25% przekraczając wpływy z 2007 roku (...)więcej

02-03-2009

"Możliwy eksport drobiu z Ukrainy do UE w niedalekiej przyszłościJeszcze w br. przeprowadzone zostaną kontrole zakładów w sektorze drobiu na Ukrainie, mające na względzie uruchomienie eksportu mięsa drobiowego do państw członkowskich Unii Europejskiej. Ukraina ma nadzieję, że przeprowadzone przez unijne służby kontrole zagwarantują prawo do wysyłek produktów do państw Wspólnoty (...)więcej

27-02-2009

Największa w Europie wylęgarnia piskląt rodzicielskich otwartaFirma Aviagen otworzyła największą w Europie wylęgarnię piskląt rodzicielskich w Hilbersdorf, niedaleko Drezna, w Niemczech. Wprowadzenie na rynek nowoczesnej wylęgarni umocni przewagę firmy Aviagen nad innymi europejskimi potentatami w dostawach materiału rodzicielskiego. Ich głównym odbiorcą są klienci z Europy Wschodniej i Zachodniej, a wielkość dostaw ma wynieść blisko 1 mln sztuk miesięcznie (...) więcej

24-02-2009

"Koniec produkcji klatkowej w sektorze jaj w NiemczechW Niemczech jako jednym z pierwszych państw członkowskich Unii Europejskiej, hodowla kur niosek w małych klatkach zakończyła się wraz z upływem 2008 roku. Tym samym minimalnym standardem obowiązującym u naszych zachodnich sąsiadów będzie utrzymywanie kur w małych grupach, gdzie zwierzęta będą miały więcej miejsca. Niemieccy konsumenci muszą jednak od br. roku nastawić się na wyższe ceny najtańszych dotychczas jaj (...)"więcej

24-02-2009

"Niewielki wzrost produkcji mięsa drobiowego w państwach UEProdukcja mięsa drobiowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej wzrosła w 2008 roku o 1,3% do 11,4 mln ton. W porównaniu do 2007 roku (wówczas +3%) tempo wzrostu było jednak mniej wyraźne. W państwach dawnej Piętnastki wytworzono o 1,7% więcej mięsa białego niż rok wcześniej, co wpłynęło na poziom produkcji wynoszący ok. 9,07 mln ton. Wzrost produkcji nie został jednak równomiernie rozłożony między poszczególne rodzaje mięsa drobiowego. Ekspansja zaznaczyła się w szczególności w sektorze mięsa kurczaków, gdzie miał miejsce 2% wzrost do 8,66 mln ton. Inaczej niż w sektorze kurczaków, produkcja mięsa indyczego nieprzerwanie zniżkuje od 2001 roku. W 2008 roku w całej Wspólnocie wyprodukowano 1,85 mln ton tego rodzaju mięsa, w tym ok. 1,39 mln ton w państwach UE-15 – o 1,3% mniej niż w 2007 roku i w sumie aż o 27% mniej niż w roku 2001. Więcej informacji o sytuacji na rynku drobiu w państwach Wspólnoty w naszym najbliższym Raporcie Kwartalnym." Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: ZMP więcej

24-02-2009

"Możliwe kwoty w produkcji drobiu i jaj w Rosji?W ostatnim czasie rosyjski minister rolnictwa oświadczył, że nie wyklucza możliwości kontrolowania produkcji jaj w kraju i w tym celu wprowadzenia w najbliższej przyszłości kwot produkcyjnych. Według ministra Gordiejewa, w całym 2008 roku wytworzono 37,8 mld sztuk jaj i aktualnie ma miejsce nadprodukcja w rosyjskim sektorze. W przyszłości rozważone mogą zostać również ograniczenia w sektorze produkcji drobiu, gdzie roczny wzrost w ciągu najbliższych trzech lat jest prognozowany na poziomie 15-16%. Kwoty produkcji w sektorze drobiu mogłyby być w następnych latach użytecznym narzędziem rynkowym w zakresie regulacji. Aby to jednak osiągnąć, uważa się, że rząd powinien w dalszym ciągu wspierać rodzimą produkcję bardziej niż osłabiać tempo przywozu. Jest to również istotne w sytuacji spowolnienia gospodarczego i ograniczonego dostępu do kredytowania. Ze strony przedstawicieli branży pojawiły się jednak głosy, że rynek jest w stanie uregulować się sam, co wiąże się z tym, że w sytuacji konkurencji na wewnętrznym rynku nie przetrwają na nim spółki słabe i niewydajne." Źródło: FAMMU-FAPA na podst.: Thepoultrysitewięcej

24-02-2009

"UE - Dobrostan zwierząt na etykietachKomisja Europejska zamierza zaproponować wprowadzenie etykiet na produktach spożywczych, informujących o dobrostanie zwierząt. Dyskusja nad tymi propozycjami przewidywana jest na konferencji, która zostanie zorganizowana w Pradze w marcu br. Przewodniczące w obecnym półroczu w Unii Czechy kładą szczególny nacisk na sprawy związane z dobrostanem zwierząt. Nie wiadomo jeszcze, czy planowany system etykiet dotyczących dobrostanu zwierząt będzie funkcjonował na zasadzie obligatoryjnej, czy też będzie dobrowolny (...)"więcej

2009-01-28

FAMMU-FAPA o wyższych refundacjach do eksportu mięsa drobiowego i przetworów z jajZmiany w unijnych refundacjach do eksportu produktów drobiarskich są niewielkie i dotyczą tylko przetworów z jaj (powrót do poziomu subwencji z września 2008 r.) oraz mrożonego mięsa drobiu wysyłanego do krajów Bliskiego Wschodu. Nadal obowiązywać będą te same, obniżone od 21 listopada 2008 r. o 66% stawki dopłat dla eksportu piskląt i jaj wylęgowych (...)więcej

2009-01-28

USA wnoszą skargę w sprawie odkażanych kurczaków przed WTOwięcej

2009-01-28

Dobrostan zwierząt musi znaleźć swoje miejsce w umowach WTOwięcej

2009-01-23

Pierwszy Portal Rolny o wynikach posiedzenia Komisji Sejmowychwięcej

2009-01-19

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) - Rynek Mięsa i Drobiu z 12 i 16 stycznia 2009 r.więcej

2008-12-09

Ukręcanie łba złotej kurzewięcej

2008-12-09

Belgijskie badania – systemy utrzymania kur, a bezpieczeństwo zdrowotne jaj spożywczychwięcej

2008-12-08

Opinie i wnioski Krajowej Izby – przekazane do resortu rolnictwa w listopadzie 2008 r. w ramach konsultacji społecznychwięcej

2008-11-25

Minister Rolnictwa opowiedział się po stronie podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, zagrożonych domiarami podatku dochodowegowięcej

2008-11-25

Jaja to wyjątkowy, naturalny produkt na idealne śniadaniewięcej

2008-11-25

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 17.11.2008 r.więcej

2008-10-31

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB opublikował w październiku 2008 r. tzw. jesienną edycję stałej analizy rynkowej branży drobiarskiej – „Rynek Drobiu i Jaj” nr 34więcej

2008-10-31

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 24 października 2008 r.więcej

2008-10-27

Opinie prawników opublikowane na łamach „Rzeczpospolitej” potwierdzają racje podatników w sporze z fiskusemwięcej

2008-10-23

Krajowa Izba, nadal walczy z błędną interpretacją prawa podatkowego, w obronie producentów drobiu i jajwięcej

2008-10-20

Informacja Izby Zbożowo – Paszowej na temat: "Przywrócenie ceł na import zbóż"więcej

2008-10-20

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 17 października 2008 r.więcej

2008-10-17

Cła na zboże do Uniiwięcej

2008-10-15

Minister Finansów przyznał ARiMR stałą akredytację na obsługę PROW 2007 – 2013więcej

2008-10-13

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 10 października 2008 r.więcej

2008-10-07

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 3 października 2008 r.więcej

2008-10-01

Prognozy sytuacji cenowej na rynku pasz w sezonie 2008/2009 są optymistyczne dla produkcji zwierzęcejwięcej

2008-10-01

UE na razie nie przywróci ceł na import zbóżwięcej

2008-09-30

Agencja Rynku Rolnego podliczyła wielkość dopłat do eksportu produktów drobiarskich w czteroletnim okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiejwięcej

2008-09-29

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 podjął uchwałę w sprawie zmian w tym programie.O zmianach napisała „Rzeczpospolita” w dniu 26 września 2008 r. w informacji pt.: „Ocalały pieniądze dwięcej

2008-09-29

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 26 września 2008 r.więcej

2008-09-29

Komentarz z ostatniej chwili na temat obniżenia stawek refundacji eksportowychwięcej

2008-09-29

Stanowisko Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w sprawie utrzymania dotychczasowych stawek refundacji w eksporcie do krajów trzecich, przekazane do resortu rolnictwa w dniu 3 września 2008 r.więcej

2008-09-25

Resort rolnictwa chce przywrócenia ceł w imporcie zbóżwięcej

2008-09-25

„Rzeczpospolita” (25 września 2008 r.) potwierdziła za PAP, że resort rolnictwa złożył wniosek o przywrócenie ochrony wspólnotowego rynku przed importem zbóżwięcej

2008-09-25

Rolnicy mogą wprowadzać zmiany do złożonych wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” do momentu podpisania umowywięcej

2008-09-24

Kto i ile zapłaci za zakaz chowu kur niosek w klatkach?więcej

2008-09-23

Opóźniona modernizacjawięcej

2008-09-22

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 19 września 2008 r.więcej

2008-09-01

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 29 sierpnia 2008 r.więcej

2008-08-25

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 22 sierpnia 2008 r.więcej

2008-08-25

Bez akredytacjiwięcej

2008-08-25

PROW–em w przemysłwięcej

2008-08-25

"Rzeczpospolita" w swojej stałej sobotniej rubryce "Towary" informuje "Na rynkach rolnych spadają ceny"więcej

2008-08-19

Resort rolnictwa ocenił aktualną sytuację na rynku surowców rolnychwięcej

2008-08-19

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 18 sierpnia 2008 r.więcej

2008-08-13

W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” o problemach producentów żywności, spowodowanych mocnym złotym i rosnącymi kosztami produkcjiwięcej

2008-08-13

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z dnia 8 sierpnia 2008 r.więcej

2008-08-11

Minister rolnictwa polecił przygotowanie wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie wznowienia ochrony celnej, a ekonomiści przestrzegają, że cło na zboże podbije ceny żywnościwięcej

2008-08-05

Czyżby resort środowiska zamierzał manipulować konsultacjami społecznymi i pominąć najważniejsze środowiska naukowe w wydaniu opinii o projekcie ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych?więcej

2008-08-05

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) z dnia 1 sierpnia 2008 r. – Rynek Mięsa i Drobiuwięcej

2008-08-01

W Olsztynie o rekompensatach dla producentów drobiuwięcej

2008-08-01

Komisja Europejska nie znajduje podstaw do zmiany stawek refundacji eksportowych w sektorze drobiu i jajwięcej

2008-07-31

Prezydent RP podpisał 25 lipca 2008 r. uchwaloną przez sejm ustawę z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszachwięcej

2008-07-28

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) z dnia 25 lipca 2008 r. – Rynek Mięsa i Drobiuwięcej

2008-07-24

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski wystosował w dniu 24 lipca 2008 r. apel do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego o podpisanie uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o paszachwięcej

2008-07-23

Prezydent nie przyłoży ręki do wzrostu cen żywności i w ciągu kilku dni podejmie decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o paszachwięcej

2008-07-17

Gazeta Wyborcza informuje o ewentualnych konsekwencjach gospodarczych zawetowania przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o paszach. Tekst artykułu redaktor Krystyny Naszkowskiej: „Los polskiego drobiu spoczywa w rękach prezydenta"więcej

2008-07-17

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) z dnia 11 lipca 2008 r. – Rynek Mięsa i Drobiuwięcej

2008-07-08

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) z 4 lipca 2008 r. - Rynek Mięsa i Drobiuwięcej

2008-07-07

Minister Rolnictwa uchylił zakazy związane z grypą ptakówwięcej

2008-07-02

Apel organizacji branżowych do Marszałka Senatu RP w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o paszachwięcej

2008-07-01

UE ustala procentowy cel redukcji występowania bakterii Salmonelli u indykówwięcej

2008-06-24

Komisarz ds. zdrowia w PE, Głosowanie nad propozycją odkażania drobiuwięcej

2008-06-24

List otwarty do polskich rolników – hodowców zwierzątwięcej

2008-06-23

Projekt nowelizacji ustawy o paszach przegłosowany 13 czerwca 2008 r. przez sejmową Komisję Rolnictwa, przekazany do Sejmu w formie Sprawozdania Komisji po pierwszym czytaniu, jest niezgodny z prawem Unii Europejskiejwięcej

2008-06-18

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi swoje sprawozdanie na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach podczas 18 posiedzenia sejmu w dniach 25-27 czerwca 2008 r.więcej

2008-06-13

W porządku dziennym posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 czerwca 2008 r. przewidziane zostało pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszachwięcej

2008-06-09

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przekazał Radzie Ministrów jednoznaczną opinię o rządowym projekcie zmiany ustawy o paszach. Projekt ten jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Wg. UKIE, jedynym rozwiązaniem zgodnym z prawem UE, a nawet koniecwięcej

2008-06-06

Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa przekazała Ministrowi Rolnictwa w dniu 3 czerwca 2008 r. stanowisko sektora rolno-spożywczego na temat GMOwięcej

2008-06-03

Z OSTATNIEJ CHWILI:więcej

2008-06-03

Krajowa Izba jest przeciwna dopuszczeniu do sprzedaży w Unii mięsa kurcząt z USA odkażanego chemiczniewięcej

2008-06-02

Gabinet Marszałka Sejmu odesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt zmiany ustawy o paszach. Powodem jest niezgodność tego projektu z prawem unijnym.więcej

2008-05-30

Prognozy "Rzeczpospolitej": "Mimo spadku cen, żywność pozostanie droga"więcej

2008-05-29

Przetwórcy poskarżyli się „Rzeczpospolitej” na resort rolnictwa, że zlekceważył uzgodnienia w sprawie projektu ustawy o funduszach promocji żywności.Negocjacje z urzędnikami prowadzone były od kwietnia br. na forum Rady Gospodarki Żywnościowwięcej

2008-05-21

Kwietniowy raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Rynek Pasz nr 23 przedstawia perspektywy na rynku pasz w Polsce w sezonie 2008/2009 na tle sytuacji na światowych rynkach surowców paszowych oraz prognozuje zapotrzebwięcej

2008-05-21

Komentarz Gazety Wyborczej na temat planu reformy Wspólnej Polityki Rolnejwięcej

2008-05-19

Sektory pasz i produkcji zwierzęcej poważnie obawiają się czy posłom uda się przed wakacjami zmienić ustawę o paszach. Czy polscy producenci są zagrożeni najczarniejszymi scenariuszami stanowiącymi skutki niewycofania zakazu importu, produkcji i skarmiawięcej

2008-05-19

Profesor Piotr Węgleński z Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił się do pracowników naukowych i studentów, reprezentujących wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i rolniczych o podpisanie listu otwartego do Premiera RP Donalda Tuskawięcej

2008-05-14

Krajowa Izba nie zgadza się z tymczasowym rozwiązaniem proponowanym przez Radę Ministrów – przesunięciem na 2012 rok zakazu dotyczącego pasz GMOwięcej

2008-05-13

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy opublikował wiosenną edycję stałego opracowaniawięcej

2008-05-13

Rada Ministrów przyjęła w dniu 12 maja 2008 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z następującym uzasadnieniem:więcej

2008-05-12

Porty boją się strat z powodu zakazu używania pasz GMOwięcej

2008-05-07

KONFERENCJA „ROLNICTWO I PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY CZTERY LATA PO ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ” – CZY WYKORZYSTALIŚMY SZANSĘ?więcej

2008-05-07

Wystąpienie Prezesa Izby – Prof. dr hab. Stanisława Wężyka podczas konferencji w SGH - 5 maja 2008 r.: „Rolnictwo i przemysł spożywczy cztery lata po rozszerzeniu Unii Europejskiej”więcej

2008-05-07

„Gazeta Wyborcza” o konferencji: „Rolnictwo i przemysł spożywczy cztery lata po rozszerzeniu Unii Europejskiej”więcej

2008-05-06

Od 1 maja 2008 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługwięcej

2008-04-30

„Rzeczpospolita” o wyższym zwrocie dla rolników ryczałtowychwięcej

2008-04-22

JAJA NIE DLA ANALFABETÓW!więcej

2008-04-22

Zapowiadany od dawna krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek na 2008 r. wszedł w życie 18 kwietnia 2008 r.więcej

2008-04-22

Zamiast wydawać miliony na likwidację stad drobiu, lepiej sfinansować profilaktykęwięcej

2008-04-11

Nowy krajowy program zwalczania Salmonelli w stadach towarowych kur nieśnych wejdzie w życie w kwietniu. Rozporządzenie rady ministrów w tej sprawie czeka na publikację w dzienniku ustaw.więcej

2008-04-11

Informacja PAP – „14 wielkich ferm trzody chlewnej będzie zamknięte”więcej

2008-04-11

Komunikat Prezesa ARiMRwięcej

2008-04-11

PAP informuje – „Izba Zbożowo – Paszowa: Zakaz stosowania pasz GMO to droższa produkcja mięsa”więcej

2008-04-11

Artykuł w Pulsie Biznesu – „Paszowy Alarm”więcej

2008-04-10

„Gazeta Wyborcza” cytuje apele organizacji producentów pasz i mięsa: „Znieście zakaz stosowania pasz z GMO”. Jeśli rząd nie zmieni ustawy o paszach, od sierpnia będziemy płacić nawet o 40 proc. więcej za drób i wieprzowinę. Podrożwięcej

2008-04-10

„Rzeczpospolita” informuje – „Naturalne pasze podniosą ceny mięsa”więcej

2008-04-07

ARiMR uruchamia dodatkowe środki na kredyty inwestycyjnewięcej

2008-04-03

Ministerstwo Środowiska opracowało nowe założenia dla przygotowania projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowejwięcej

2008-04-03

„Bruksela nie da się nabrać na pseudozakaz GMO” – informuje Gazeta Wyborczawięcej

2008-04-03

Gazeta Wyborcza informuje następująco o planach rządu polskiego odnośnie upraw roślin genetycznie modyfikowanychwięcej

2008-04-03

Główny Lekarz Weterynarii przekazał informację o zniesieniu przez Federację Rosyjską ograniczeń dotyczących wwozu na jej terytorium produktów drobiarskich z Polskiwięcej

2008-03-11

Resort rolnictwa oficjalnie potwierdził pismem z dnia 5 marca 2008 r. podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o paszachwięcej

2008-03-11

Klub Parlamentarny PIS zorganizował 5 marca 2008 r. na terenie Sejmu konferencję „Polska wolna od GMO” przy współudziale organizacji: Unia na Rzecz Narodów; Koalicji „Polska Wolna GMO”; Solidarność Rolników Indywidualnych; Stowarzwięcej

2008-03-11

Od 23 lutego 2008 r. „Gazeta Wyborcza” opublikowała kilka artykułów ekspertów w ramach uruchomionej na swoich łamach dyskusji – Pomówmy o GMO: „Dobro to czy zło?”więcej

2008-02-29

„Rzeczpospolita” zapowiada w informacji z 28 lutego 2008 r., że „Etykiety postraszą konsumentów”więcej

2008-02-28

„Zakaz GMO będzie później” – informuje Gazeta Wyborczawięcej

2008-02-18

Komentarz Izby do następującej wypowiedzi Ministra Rolnictwa – Marka Sawickiego: „Rząd będzie dopuszczał import żywności GMO, ale pod warunkiem jej wyraźnego oznakowania.”więcej

2008-02-08

W resorcie rolnictwa uruchomione zostały prace dotyczące rekompensat dla producentów drobiuwięcej

2008-02-08

Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia rady ministrów odnośnie pomocy de minimis dla producentów drobiu i jaj, poszkodowanych z tytułu ograniczeń w obrocie produktami drobiarskimiwięcej

2008-02-06

Komunikat dla producentów drobiu i jaj, którzy ponieśli straty z powodu ograniczeń w obrocie drobiem i produktami drobiarskimi, wprowadzonych w związku z grypą ptakówwięcej

2008-02-04

Każdy chce na czymś zarobić. Według Pani redaktor Magdaleny Kozmana z „Rzeczpospolitej”, „Rolnicy chcą zarobić na GMO”, a według rolników – dziennikarze na podsycaniu obaw konsumentów przed GMO.więcej

2008-02-04

Informacja z konferencji prasowej zorganizowanej przez Radę Gospodarki Żywnościowej na temat „Problem GMO - chcemy sukcesu czy skansenu” w dniu 1 lutego 2008 rokuwięcej

2008-02-01

1 lutego 2008 r. ostatecznie zniesione zostały środki ochronne w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków w Polscewięcej

2008-01-29

Czy są podstawy do zrekompensowania strat z tytułu grypy ptaków i jak opracować program pomocy dla poszkodowanych podmiotów?więcej

2008-01-22

Konieczna jest szybka zmiana przepisów ustawy o paszachwięcej

2008-01-18

Informacja o ostatecznych terminach likwidacji stref A i B w Polscewięcej

2008-01-16

„Gazeta Wyborcza” o złożonych w listopadzie 2007 r. wnioskach o fundusze PROW - „Modernizacja gospodarstw rolnych”więcej

2008-01-11

Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie artykułu pt. „Miliony kur do likwidacji” opublikowanego w dzienniku „Rzeczpospolita”więcej

2008-01-08

Czy rzeczywiście z powodu obowiązku wdrożenia wymagań unijnego programu zwalczania salmonelli istnieje potrzeba, zdaniem „Rzeczpospolitej”, wybicia „nawet połowy z 40 mln kur polskich niosek”?więcej

2008-01-08

„Dziennik Polska Świat Europa” informuje w dniu 8 stycznia 2008 r. na swojej stronie „Wydarzenia”, powołując się na opinie Głównego Inspektora Sanitarnego i Zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii – Janusza Związka, że zagrożenwięcej

2008-01-08

„Rzeczpospolita” informuje w dodatku „Ekonomia & Rynek”: „Unia planuje dotacje do polis od ptasiej grypy”więcej

2008-01-08

Licencje dla opiekunów zwierząt w transporciewięcej

2007-12-11

Spożywanie jaj i przetworów z jaj jest bezpiecznewięcej

2007-12-03

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii na temat ograniczeń w handlu produktami drobiarskimi w związku z ptasią grypąwięcej

2007-12-03

Polskie władze czekają na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie eksportu polskich produktów drobiarskichwięcej

2007-12-02

Grypa ptaków – zwalczanie choroby, działania zapewniające bezpieczeństwo zdrowotnewięcej

2007-12-02

Obowiązujący w Polsce system wczesnego wykrywania grypy ptaków i likwidacji ognisk choroby stanowi gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego produktów drobiarskichwięcej

2007-11-28

Nowa ustawa o nawozach i nawożeniuwięcej

2007-11-09

Krajowa Izba wystąpi do nowych władz resortu rolnictwa o zmianę przepisów PROW, dotyczących pomocy finansowej dla przetwórstwa i handlu hurtowegowięcej

2007-11-07

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia na swojej stronie internetowej, że wszyscy zainteresowani uzyskaniem funduszy na modernizację gospodarstw rolnych zdążą 9 listopada 2007 r. złożyć wnioski. Pojawia się pytanie czy Agencja zdoła rowięcej

2007-10-31

Komisja Europejska zdecyduje, a nie Minister Szyszko, czy Polska ma prawo uznać się za kraj wolny od GMOwięcej

2007-10-12

„Jaja z hodowli klatkowej są najlepiej zbadane”więcej

2007-10-11

Tygodnik „ANGORA” Nr 41 z 14 października 2007 r. przedrukował artykuł: „Śledztwo w sprawie polskich jaj” opublikowany w dodatku do Gazety Wyborczej „Duży Format” Nr 37 (1.10.2007 r.)więcej

2007-10-08

Czy wyniki „Śledztwa w sprawie polskich jaj”, przeprowadzonego przez Redaktora Grzegorza Sroczyńskiego (Gazeta Wyborcza - Duży Format Nr 37 z 1 października 2007 r.) będą miały wpływ na preferencje konsumenckie?więcej

2007-09-06

Resort środowiska nie zaprzestał prac nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowejwięcej

2007-08-17

Szczegółowe reguły znakowania środków spożywczych, w tym jaj spożywczych w nowych rozporządzeniach ministrów rolnictwa i zdrowiawięcej

2007-06-06

Otwarta debata społeczna na temat projektu ustawy tzw. „antyodorowej”, czy też tylko fasadowe działania resortu środowiska przed etapem uzgodnień międzyresortowych?więcej

2007-06-05

Resort rolnictwa tworzy kolejne, pozaprawne, instrumenty ograniczania wielkotowarowej produkcji drobiarskiejwięcej

2007-05-15

Resort rolnictwa nie chce wzrostu produkcji drobiu i trzody w Polscewięcej

2007-05-15

Nasz komentarz do wyników negocjacji w sprawie Dyrektywy Rady ograniczającej produkcję kurcząt brojlerwięcej

2007-04-26

Urzędnicy i działacze jak zwykle górąwięcej

2007-03-23

Nowy instrument ograniczania wielkotowarowej produkcji drobiarskiejwięcej

2007-03-14

Refundacje wywozowe do eksportu towarów drobiarskich do krajów trzecichwięcej

2007-02-27

Dobrostan w transporcie drobiuwięcej

2007-01-24

W Polsce zostanie uruchomiony krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach reprodukcyjnych kurwięcej

2007-01-15

Działy Specjalne Produkcji Rolnej zwróciły się z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich o spowodowanie przestrzegania prawa podatkowegowięcej

2006-12-01

Nowe ustalenia taryfowe dotyczące importu mięsa drobiu z Brazylii i Tajlandiiwięcej

2006-11-22

Od 21 listopada 2006 r. producenci jaj wylęgowych, brojlerów kurzych i indyczych mogą składać do Centrali Agencji Rynku Rolnego wnioski o wypłatę rekompensat z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynkuwięcej

2006-11-21

Stawka liniowa ogrodników i hodowcówwięcej

2006-11-10

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy opublikował nowy raport – Rynek Drobiu i Jaj – nr 30więcej

2006-11-10

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz prowadzi starania o dofinansowanie inwestycji w zakładach wylęgu drobiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013więcej

2006-11-03

Komisja Europejska wydłużyła do 31 marca 2007 r. termin dokonywania płatności przez państwa członkowskie na rzecz beneficjentów nadzwyczajnych środków wsparcia rynkuwięcej

2006-11-03

Pomoc finansowa dla sektora drobiu i jaj z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynkuwięcej

2006-09-28

Nadzór weterynaryjny broni polski sektor drobiu i pasz przed oskarżeniami Czesko – Morawskiej Unii Hodowców Drobiuwięcej

2006-09-15

Informacja o stanie prac nad krajowymi przepisami regulującymi wypłaty dla producentów z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynkuwięcej

2006-09-11

Niezgodny z prawem unijnym zakaz produkcji i stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanychwięcej

2006-09-04

Informacja o aktualnej sytuacji w produkcji drobiarskiejwięcej

2006-08-14

Reprezentacja drobiarstwa w dniu 9 sierpnia 2006 r. została przyjęta przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Lepperawięcej

2006-08-14

Na stronie internetowej resortu rolnictwa, w informacji z dnia 9 sierpnia 2006 r. - Spotkanie z przedstawicielami drobiarzy, zostało odnotowane spotkanie reprezentacji branży z ministrem rolnictwa i główne tematy tego spotkaniawięcej

2006-07-28

Upały przyczyną poważnych strat w sektorze drobiu i jajwięcej

2006-07-26

Warunki realizacji Krajowego Programu Rekompensat dla producentów drobiuwięcej

2006-07-26

Komisja Europejska ustaliła ostatecznie tytuły wsparcia dla sektora drobiuwięcej

2006-07-17

Nowe przepisy Komisji Europejskiej w sprawie środków stosowanych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptakówwięcej

2006-07-03

Tekst wniosku Zarządu Izby z dnia 23 czerwca br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o złożenie protestu do Komisji Europejskiej przeciwko publikacji przez EFSA raportu w sprawie salmonelli w środowisku ferm kur nieśnychwięcej

2006-07-03

Rekompensaty w sektorze drobiu obejmą tylko straty w produkcji podstawowej, skutkujące spadkiem podaży produktów drobiarskichwięcej

2006-06-19

Wstępny raport Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczy badań podstawowych środowiska ferm. Badania te miały na celu określenie poziomu występowania salmonelli w środowisku ferm kur nieśnych.więcej

2006-06-13

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zniesienie zakazów i ograniczeń, które wynikały z zagrożenia wystąpienia ptasiej grypywięcej

2006-06-07

Koniec wiosennej migracji dzikich ptakówwięcej

2006-05-30

Informacje nt. Wniosku Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej ws. nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polscewięcej

2006-05-25

W kwietniu 2006 r. ukazał się nowy raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy – Rynek Pasz nr 19więcej

2006-05-24

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy opublikował nowy raport – Rynek Drobiu i Jaj – nr 29więcej

2006-05-18

Stan prac nad krajowym programem rekompensat dla sektora drobiarskiegowięcej

2006-05-17

Niemcy zmieniają termin wycofania tradycyjnych klatek dla kur nieśnychwięcej

2006-05-17

Prawdopodobnie od 1 czerwca 2006 r. zostaną zniesione obecne ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem występowania grypy ptakówwięcej

2006-04-07

Parlament poparł zmiany w kierunku wsparcia rynku drobiu i jaj przez UEwięcej

2006-04-03

Komisja Europejska jest skłonna zgodzić się na udzielenie pomocy dla drobiarstwa przez poszczególne państwa członkowskie i zwrot 50% poniesionych wydatków na te celewięcej

2006-03-29

Stada zarodowe i reprodukcyjne kaczek i gęsi nie muszą być zamknięte w kurnikachwięcej

2006-03-24

Ukraina wprowadziła czasowy zakaz importu mięsa z Polskiwięcej

2006-03-10

Podwyższone stawki refundacji wywozowych dla mięsa drobiowegowięcej

2006-03-03

Ochronne szczepienia drobiu we Francji i Holandiiwięcej

2006-03-03

Uzupełnienie przepisów w sprawie zapobiegania ptasiej grypie – Decyzja Komisji Nr 2006/135/WEwięcej

2006-03-03

Nowe przepisy dotyczące zapobiegania ptasiej grypiewięcej

2006-02-24

Nie potwierdziły się wcześniejsze informacje, że Komisja Europejska podwyższy stawki refundacji wywozowych dla drobiu żywego (w tym dla piskląt kurzych)więcej

2006-02-17

Nowe informacje na temat ptasiej grypy na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynariiwięcej

2006-02-17

16 lutego 2006 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie "ptasiej grypy"więcej

2006-02-16

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie "ptasiej grypy"więcej

2006-02-14

Ostrzejsze normy ochrony kurcząt na produkcję mięsawięcej

2006-02-13

Białoruś planuje zwiększenie eksportu towarów drobiarskichwięcej

2006-02-13

Prognozowany duży wzrost wydajności w produkcji drobiarskiej na Ukrainiewięcej

2006-02-03

WTO GATT Panel: Brazylia i Tajlandia. Stosowane przez UE metody ograniczania nadmiernego importu solonego mięsa są niezgodne z regułami WTOwięcej

2006-01-30

Uszczelnienie procedur w eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek rosyjskiwięcej

2006-01-27

Wprowadzenie zakazu wwozu mięsa drobiu na Ukrainę może utrudnić proces wstąpienia tego kraju do WTOwięcej

2006-01-27

Władze Białorusi przyznały, że Polska jest krajem bezpiecznym pod względem występowania wysoce zjadliwej grypy ptakówwięcej

2006-01-26

Obowiązujące stawki refundacji wywozowych dla produktów drobiarskichwięcej

2006-01-09

Konferencja „Ptasia Grypa – realne aspekty zagrożenia” pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiwięcej

2005-11-10

Władze Federacji Rosyjskiej wstrzymały eksport polskiego mięsa na rynek rosyjskiwięcej

2005-10-31

Jaj nie trzeba gotować 30 minutwięcej

2005-10-31

Spożywanie jaj i przetworów z jaj nie jest niebezpiecznewięcej

2005-10-28

Zakaz importu mięsa drobiu i półproduktów spożywczych produkowanych z drobiu na terytorium Ukrainywięcej

2005-10-27

EFSA (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności) uaktualnia informacje o ptasiej grypie i bezpieczeństwie żywnościwięcej

2005-10-26

Bezpieczeństwo produktów drobiarskich gwarantuje, obowiązujący w Polsce system wczesnego wykrywania ptasiej grypywięcej

2005-10-24

Izba jest przeciwna wydaniu przepisów zwalniających rolników, posiadających do 50 kur, z obowiązku znakowania jaj sprzedawanych przez nich na publicznych lokalnych rynkachwięcej

2005-10-20

Minister Rolnictwa wydał rozporządzenie, w którym zakazuje się utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeniwięcej

2005-09-28

Gazeta Wyborcza nie sprostowała do tej pory nieprawdziwych informacji o jakości jaj, opublikowanych w artykule „Jajeczko częściowo nieświeże”więcej

2005-09-26

Izba domaga się od Gazety Wyborczej sprostowania fałszywych informacji o jakości jaj spożywczych, przedstawionych w artykule "Jajeczko częściowo nieświeże"więcej

2005-09-26

Uzasadnienie wniosku o sprostowanie informacji zawartych w artykule „Jajeczko częściowo nieświeże”więcej

2005-09-21

Na stronach internetowych Głównego Lekarza Weterynarii oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii są nowe informacje na temat ptasiej grypywięcej

2005-09-21

Ptasia grypa: przygotowania w Azji i Europiewięcej

2005-09-06

Całkowicie nieświeże informacje "Gazety Wyborczej" na temat świeżości jaj w artykule "Jajeczko częściowo nieświeże", opublikowanym w dniu 5 września 2005 r. w dziale gospodarkawięcej

2005-09-06

Humorystycznie o równie nieświeżych poglądach „ekspertów”więcej

2005-09-02

Przepisy dotyczące zwalczania ptasiej grypywięcej

2005-09-02

Źródła informacji o ptasiej grypie i profilaktycewięcej

2005-09-02

Niemieckie władze zastanawiają się na wprowadzeniem ograniczeń w utrzymywaniu drobiu na wybiegach z powodu zagrożenia ptasią grypąwięcej

2005-09-02

Zakaz wwozu produktów drobiarskich na Białoruświęcej

2005-08-29

Jak minimalizować ryzyko zakażenia drobiu wirusem grypy ptasiejwięcej

2005-08-19

Komisja Europejska wprowadza od 1 września 2005 r. przepisy łagodzące ograniczenia w skarmianiu zwierzętami niektórych białek pochodzenia zwierzęcegowięcej

2005-08-16

Zagrożenie ptasią grypą. Zalecenia dla służb weterynaryjnych i ferm drobiu.więcej

2005-04-29

Kto jest winien rozczarowaniu właścicieli ferm reprodukcyjnych drobiu?więcej

2005-04-29

Wstrzymano prace nad projektowanym wprowadzeniem podatku akcyzowego na gazy płynne i podwyższeniem tego podatku na olej opałowy do celów grzewczychwięcej

2005-04-29

Korekta danych dotyczących wielkości produkcji pomiotu drobiowego oraz zawartości azotu w tym pomiociewięcej

2005-04-29

Resort rolnictwa od 15 marca 2005 r. wstrzymał przyjmowanie wniosków o dotacje w ramach Działania 6 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskichwięcej

2005-04-19

Ptasia grypa we Włoszechwięcej

2005-03-21

Błędne wskaźniki produkcji pomiotu. Feralne rozporządzenie rady ministrów.więcej

2005-02-04

WSPARCIE CZY JAŁMUŻNA DLA 44 FERM KUR NIEŚNYCYH W RAMACH PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH?więcej

2005-01-03

Urzędnicy resortu rolnictwa nadal chcą uszczęśliwiać na siłę właścicieli stad reprodukcyjnych drobiuwięcej

2004-12-10

Wreszcie wiadomo czym różni się chów drobiu od hodowliwięcej

2004-11-15

Delegaci Izby reprezentowali polski sektor jajczarski na Konferencji ZVE - Centralnego Związku Jajczarskiego, który odbył się 16 października 2004 r. w Wiedniuwięcej

2004-10-28

Ukazała się nowa analiza Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „Rynek Drobiu i Jaj” – nr 26więcej

2004-10-28

Pozytywne prognozy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dla producentów drobiu i jaj dotyczące tanienia cen surowców paszowych i pasz przemysłowych w sezonie 2004/2005więcej

2004-09-23

Niemcy nadal kupują głównie jaja pochodzące z chowu klatkowegowięcej

2004-09-17

Braki w skupiewięcej

2004-09-16

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, od 15 września 2004 r. przetwórcy rolno-spożywczy mogą składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnegowięcej

2004-09-14

Polemika Krajowej Izby z artykułem: "Szczęśliwe kury zdrowe jaja znoszą! Stempel prawdę powie", opublikowanym w Gazecie codziennej "FAKT" w dniu 8 września 2004 r.więcej

2004-09-14

Tekst listu otwartego Krajowej Izby do gazety "FAKT" - pt. "SZCZĘŚLIWE JAJO OD SZCZĘŚLIWEJ KURY CZYLI "FAKT"-YCZNA KACZKA DZIENNIKARSKA"więcej

2004-09-01

Od 15 września 2004 r. przetwórcy rolno-spożywczy i podmioty prowadzące działalność w zakresie pakowania jaj, będą mogli pobierać wnioski o finansowanie inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – działanie 1.5. "Poprawa przetwórstwięcej

2004-08-31

Zostały już uruchomione niektóre działania Sektorowego Programu Operacyjnego: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”więcej

2004-07-30

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RUSZY NAJWCZEŚNIEJ W II POŁOWIE SIERPNIAwięcej

2004-07-08

DOPŁATY DO EKSPORTU PRODUKTÓW DROBIARSKICH - REFUNDACJE WYWOZOWEwięcej

2004-06-24

Nadmierne zapasy produktów rolnych – obowiązki podmiotów dotyczące składania informacji o stanie zapasów produktów rolnychwięcej

2004-06-16

Problematyka znakowania jaj i opakowań do jajwięcej

2004-06-16

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnegowięcej

2004-03-24

Nowelizowana ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich niezgodna z unijnym prawodawstwem zootechnicznymwięcej

2004-03-24

Konsekwencje dla krajowych producentów jaj wylęgowych i piskląt wynikające z niedostosowania ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskichwięcej

2004-02-04

Ptasia grypa – coraz większe stratywięcej

2004-01-27

Zakaz importu drobiu z Wietnamu i Tajlandiiwięcej

2004-01-23

Pierwszy przypadek w Tajlandiiwięcej

2004-01-16

Cholera w Tajlandii, grypa w Wietnamiewięcej

2004-01-09

Pomoc dla drobiarzywięcej

2003-12-22

Znakowanie jaj na skorupie – od 1 maja 2004 r.więcej