top

Inne ważne adresy

Informacje kontaktowe

Kancelaria Sejmu RP
ul. Wiejska 4/6
00-902 Warszawa
tel. /022/ 694 25 00
www.sejm.gov.pl


Kancelaria Senatu RP

ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa
tel. /022/ 694 25 00
www.senat.gov.pl


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. /022/ 694 60 00
www.kprm.gov.pl


Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. /022/ 694 55 55
www.mofnet.gov.pl


Ministerstwo Gospodarki

pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. /022/ 693 50 00
www.mg.gov.pl


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. /022/ 661 10 00
www.mpips.gov.pl


Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. /022/ 630 10 00
www.mi.gov.pl


Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. /022/ 579 29 00
www.mos.gov.pl


Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
www.ukie.gov.pl


Główny Urząd Statystyczny

Al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
tel. /022/ 608 30 00
www.stat.gov.pl


Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. /022/ 556 76 13
www.pkn.pl


Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

ul. Kłobucka 23a
02-699 Warszawa
tel. /022/ 857 99 16
www.pcbc.gov.pl


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. /022/ 556 08 00
fax 826 50 76
www.uokik.gov.pl


Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. /022/ 621 64 21
fax 621 48 58
www.ijhar-s.gov.pl


Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

ul Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel. /022/ 632 01 42, /022/ 632 01 59
fax 632 01 15
www.kchz.agro.pl


Instytut Zootechniki w Balicach

ul. Krakowska 1
32-087 Balice k. Krakowa
tel. /012/ 258 81 11
fax 285 67 33
www.izoo.krakow.pl