top

Polskie Drobiarstwo

Prezentacja czasopisma
"Polskie Drobiarstwo"
Miesięcznik dla Producentów Drobiu i Pasz
Wydawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEGEPO Sp. z.o.o.


ul. Konfederacka 4a/19
60-281 PoznańRedaktor naczelny - Katarzyna Będkowska-Przychodni
tel./fax: 0048 (61) 221 66 31
Dział marketingu i reklamy - Marta Lewandowska
tel.: 0048 (61) 221 66 32

Prenumerata na rok 2013:
cena 1 egzemplarza - 10 zł (w tym 7 % VAT)
koszt prenumeraty za 6 miesięcy - 60 zł

koszt prenumeraty za 12 miesięcy - 120 zł


"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski, popularnonaukowy miesięcznik już od lat towarzyszy producentom drobiu i pasz.

Pierwszy numer "Polskiego Drobiarstwa" światło dzienne ujrzał w lipcu 1992 roku. Zamiar wydawania tegoż czasopisma zrodził się z chęci wypełnienia luki jaka powstała na rynku wydawniczym po likwidacji "Drobiarstwa" wydawanego przez warszawskie PWR i L. Pierwszym redaktorem naczelnym, a jednocześnie pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był nieżyjący już Jerzy Będkowski, długoletni Kierownik Działu Hodowli Drobiu b. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt. Pamięć po zmarłym redaktorze uczczono nagrodą Jego imienia, wręczaną na Międzynarodowym Sympozjum Młodych Drobiarzy za najlepsze prace i wyniki badań z zakresu wiedzy drobiarskiej, ufundowaną przez Krajową Radę Producentów Drobiu i Pasz. Pod koniec 1994 roku prowadzenie czasopisma po ojcu przejęła Katarzyna Będkowaska-Przychodni, absolwentka Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.

"Polskie Drobiarstwo" od samego początku wydawane jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Begepo Sp. z o.o., firmę zrzeszoną w Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz. Dużym zaszczytem dla Redakcji jest sprawowanie Patronatu Naukowego nad czasopismem przez Polski Oddział WPSA od 1997 roku. Ważna funkcj  wramach współpracy z Redakcją pełni Komitet Redakcyjny, który czuwa nad poziomem merytorycznym czasopisma. "Polskie Drobiarstwo" zajmuje stałą pozycję na rynku czasopism branżowych jako podstawowa lektura, głównie dla producentów drobiu i pasz, dostarczając wiadomości z zakres chowu i hodowli drobiu, a także z dziedzin nieodłącznie z nimi związanych z kraju i ze świata, jak ekologia, weterynaria, przetwórstwo mięsa drobiowego, ekonomia i inne. W tym celu do współpracy pozyskano także wielu wybitnych specjalistów i naukowców ze wszystkich ważnych placówek naukowych w naszym kraju. Mało liczny, ale sprawnie działający zespół redakcyjny star się znaleźć czas na żywy kontakt z czytelnikami, poprzez liczne reportaże z ich ferm oraz być obecnym wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego w kraju, szczególnie na konferencjach i sympozjach naukowych z udziałem polskich i zagranicznych wykładowców, na których drób pojawia się jako przedmiot badań naukowych.

Podczas Międzynarodowych Targów Drobiarskich w Gdyni w 2000 roku Redakcji przyznano nagrodę - puchar, ufundowany przez Polski Oddział WPSA, za wieloletnią działalność w upowszechnianiu postępu naukowego i technicznego w drobiarstwie. W tym samym roku zaszczytem okazało się także zdobycie I miejsca w rankingu prasy i książki rolniczej w kategorii czasopism z zakresu hodowli drobiu podczas Targów Ferma Świń i Drobiu w Poznaniu.