top

Dołącz do nas

Warunki przystąpienia do IzbyPrzynależność do Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz może zadeklarować każdy krajowy podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji drobiu i pasz oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz branżowych podmiotów.

Warunki przyjęcia podmiotów w poczet członków Izby określa statut:

§ 13. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje przez uchwałę Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i wniesieniu przezeń wpisowego.

Druk deklaracji członkowskiej do pobrania znajduje się u dołu strony.

Wysokość wpisowego dla nowych członków Izby, którzy zadeklarowali przynależność w okresie od 20 lutego 2016 r. wynosi – 500 zł.

Ustalanie corocznie wysokości zobowiązań członkowskich: wpisowego i składek członkowskich  należy do wyłącznych właściwości Walnego Zgromadzenia Izby.

Wysokość składek w 2016 r. wynika z Uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Izby z dnia 19 lutego 2016 r.:

- 1800 zł – małe podmioty

- 3000 zł – średnie podmioty

- 4200 zł – duże podmioty

Podmioty deklarują wysokość rocznej składki, na podstawie wytycznych Zarządu Izby, opracowanych dla poszczególnych rodzajów i rozmiarów działalności branżowej reprezentowanej w Izbie.

Konto Izby : Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Poznaniu
Nr 90 1090 1476 0000 0000 4700 7588

 

 

 


Załączone pliki:

  1. Deklaracja członkowska