top

Rynek

Informacja o rynku piskląt1. Wielkości krajowych wylęgów piskląt kurzych brojler w 2017 r.

Miesiące Pisklęta kurze brojler (w mln szt.)
2016 2017
Styczeń 84,4 94,4
Luty  88,9 90,3
Marzec 91,5  95,0
Kwiecień  95,1  
Maj 93,5  
Czerwiec 90,2  
Lipiec 85,5  
Sierpień 100,2  
Wrzesień  97,4  
Październik  99,3  
Listopad 82,7  
Grudzień  96,3   
Razem 1 105,0  279,7

W okresie styczeń - marzec 2017 r. krajowe zakłady wylęgu drobiu wyprodukowały łącznie 279,7 mln piskląt kurzych brojler, o 14,9 mln sztuk więcej (+ 5,63 %) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Jednocześnie w marcu 2017 r. nastąpił wzrost, o 4,7 mln sztuk, w porównaniu do lutego 2017 r. (miesiąc do miesiąca).  Średnia miesięczna produkcja w okresie od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. wyniosła 93,32 mln sztuk (w tym samym okresie rok wcześniej – 87,2 mln sztuk). Mediana produkcji za ostatnich dwanaście miesięcy to 94,7 mln sztuk. Polski eksport piskląt kurzych brojler, do krajów trzecich, w okresie styczeń - marzec 2017 r. wyniósł łącznie 8,3 mln sztuk czyli  3% krajowej produkcji w tym okresie (w całym roku 2016 wielkość ta stanowiła 5,25 % krajowej produkcji).

2. Wielkości krajowych wylęgów piskląt indyczych w 2017 r. 

Miesiące Pisklęta indycze (w tys. szt.)
2016 2017
Styczeń 2 302 2312
Luty  2 163 2004
Marzec  2 204 2269
Kwiecień 2 266  
Maj 2 116  
Czerwiec 2 417  
Lipiec 2 463  
Sierpień 1 960  
Wrzesień 1 870  
Październik   2 062  
Listopad  2 097  
Grudzień 2 056  
Razem  25 976 6585

Wylęgi piskląt indyczych w okresie styczeń - marzec 2017 r. wyniosły ponad 6568 tys. sztuk  (średnia dwunastomiesięczna miesięczna – 2157 tys. sztuk, mediana 2106 tys.).  W porównaniu z wylęgami w okresie styczeń - marzec 2016 r. jest to spadek o 84 tys. sztuk (-1,26%). Według danych organizacji Indyk Lubuski, wstawienia piskląt indyczych w  okresie od stycznia do marca 2017 r. wyniosły 10524 tys. szt. (jest to spadek o 4% w stosunku do 2016 r.). Handel zagraniczny pisklętami tego gatunku drobiu w marcu 2017 r.: import z UE – 725,14 tys. sztuk, wywóz do krajów trzecich – 77,1 tys. sztuk.

3. Wielkości krajowych wylęgów kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych w 2017 r.

 
Miesiące Kurki do intensywnej produkcji
jaj spożywczych (w tys. szt.)
2016 2017
Styczeń 2 426,4 2489,7
Luty  3 099,1  3206,2 
Marzec  3 414,6 3646,1
Kwiecień 2 982,7  
Maj 3 093,3  
Czerwiec  2 807,7  
Lipiec 1 891,2  
Sierpień  1 538,7  
Wrzesień  2 098,2  
Październik  2 653,3  
Listopad  2 410,1  
Grudzień  1 956,8  
Razem 30 372,1  
  9342,0

W okresie od stycznia do marca 2017 r.  krajowa produkcja piskląt – kurek nieśnych przeznaczonych do intensywnej produkcji jaj spożywczych - wyniosła 9342,0  tys. sztuk. Produkcja kurek była wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. o 401,9 tys. sztuk (o 4,49%).

 4. Wielkości krajowych wylęgów ogólnoużytkowych piskląt kurzych w 2017 r.
 
Miesiące Ogólnoużytkowe pisklęta kurze (w tys. szt.)
2016 2017
Styczeń    282,0 1779,8
Luty 4 382,5  2421,3 
Marzec 3 151,9 2727,6
Kwiecień 2 190,0  
Maj 1 689,5  
Czerwiec   721,1  
Lipiec   244,8  
Sierpień     2,4   
Wrzesień     0,6
 
Październik     1,2
 
Listopad    58,3  
Grudzień   595,5   
Razem 13 319,8  6928,7

Produkcja piskląt ogólnoużytkowych w okresie styczeń - marzec 2017 roku wyniosła 6928,7 tys. sztuk. Poziom w okresie styczeń - marzec 2017 r. był niższy od analogicznego okresu 2016 r.-  o 11,35 proc.

5. Wielkości krajowych wylęgów piskląt gęsich w 2017 r.
 
Miesiące Pisklęta gęsie (w tys. szt.)
2016 2017
Styczeń -  -
Luty 231,8  183,6
Marzec 1 705,6 1301,4
Kwiecień 1 936,7    
Maj  2 015,5  
Czerwiec 1 453,4  
Lipiec 604,0   
sierpień 113,6       
Wrzesień    7,7        
Październik -  
Listopad -  
Grudzień -  
Razem  8 068,3 1485,0
 
 
6. Wielkości krajowych wylęgów piskląt kaczych w 2017 r.
 
Miesiące Pisklęta kacze (w tys. szt.)
2016 2017
Styczeń 905 1032
Luty 893 997
Marzec 829 963
Kwiecień 559  
Maj 542  
Czerwiec 376  
Lipiec 468  
Sierpień 655  
Wrzesień 1171  
Październik 1213  
Listopad 1358  
Grudzień 1359  
Razem 10 328  2992

Wylęgi piskląt kaczych w okresie styczeń - marzec 2017 r.  wyniosły  2992 tys. sztuk, co w porównaniu z okresem styczeń – marzec 2016 r. stanowi wzrost o 365 tys. sztuk (13,9%).

7. Nakłady jaj wylęgowych w  krajowych zakładach w 2017 r.
 
W okresie od stycznia do marca 2017 r. krajowe zakłady wylęgowe poddały inkubacji 350,5 mln jaj wylęgowych do produkcji piskląt kurzych brojler. W  pierwszych trzech miesiącach roku nakłady tych jaj były wyższe  o  21,1 mln sztuk (+ 6,4 %) od nakładów w porównywalnym okresie 2016 roku.

Nakłady jaj wylęgowych indyczych od stycznia do marca 2017 r. wyniosły 7806 tys. szt.  W 2017 r. (pierwsze trzy miesiące) nałożono o 185 tys. sztuk jaj więcej (+ 2,43 %) niż w takim samym okresie  2016 r.

Od stycznia do marca 2017 roku  nakłady jaj wylęgowych gęsich wyniosły 4511,7 tys. sztuk i były niższe o 157,0 tys. sztuk (-3,36%) niż w roku 2016 (w okresie porównywalnym).

Nakłady jaj wylęgowych kaczych w okresie styczeń - marzec 2017 r. wyniosły 4183 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 1041,8 tys. sztuk ( 33,16%) w stosunku do roku 2016.

Wielkość nakładów jaj wylęgowych do produkcji kurek nieśnych dla intensywnej produkcji jaj od stycznia do marca 2017 r. wyniosła 24475,9 tys. sztuk  i była o ponad 507,5 tys. sztuk (2,12%) wyższa od nakładów w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

 Ilość jaj nałożonych w okresie od stycznia do marca 2017 r. z przeznaczeniem do produkcji piskląt ogólnoużytkowych wyniosła 10416 tys. sztuk i była niższa od wielkości nakładów tych jaj w ubiegłym roku ( -587,4 tys. sztuk, - 5,34 proc.).Dane GUS zawarte w tabelach, zostały opracowane na podstawie miesięcznych sprawozdań o wylęgach drobiu R-09W. Informacje te przekazywane są przez GUS do Eurostat'u.